Meistä

Vastuullisuus

Biohit Oyj:n ympäristötavoitteet

Biohit mittaa ympäristötavoitteissaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Paperin tulostusmäärät
  • Pakkausmateriaalin minimointi
  • Jätteiden hyötykäyttö
  • Ongelmakemikaalien korvaaminen
  • Tuotannon hävikin minimointi

Ympäristötavoitteet ovat tärkeä osa Biohitin strategiaa. Uusia näkökohtia ympäristöystävällisempään toimintaan haetaan koko ajan.

Asetetut tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin ja joissakin tapauksissa jopa ylitetty.

Paperin käyttö

Paperin tulostamisesta pyritään pääsemään kokonaan eroon ja dokumentoimme jatkuvasti enemmän ja enemmän tietoja sähköisesti.

Tavoite ja sen toteutuminen:

Tavoitteena on ollut vähentää paperin kulutusta 10 % vuodessa. Tämä on saavutettu erinomaisesti. Vuonna 2019 paperin kulutus oli vähentynyt jopa 22 % edellisvuodesta.

Pakkausmateriaalien vähentämiseksi aloitettiin puolen vuoden mittainen pilottiprojekti. Siinä optimoidaan B12-vitamiinipakkauksen kokoa ja käytetyn pahvin määrää.

Jätteet ja niiden hyötykäyttö

Jätteiden hyötykäyttöä seurataan ja se on viime vuosian pysynyt melko samoissa lukemissa.

Tavoite ja sen toteutuminen:

Tavoitteena on, että hyödynnettävän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä olisi vähintään 94 %. Tähän ei olla vielä päästy, vaikka parannusta on koko ajan tapahtunut. Vuonna 2019 hyödynnettävän jätteen osuus oli 92 %, kun edellisvuonna jäätiin 88 %:iin. Lukuihin vaikuttavat esimerkiksi kemikaalivarastojen siivoustoimenpiteet.

Ongelmajätteet

Ongelmakemikaaleja Biohitillä ei ole paljoakaan käytössä, sillä niiden käyttöä on pyritty jatkuvasti vähentämään.

Tavoite ja sen toteutuminen:

Käytetyn materiaalin pitäisi olla yli 94 prosenttisesti kierrätettävää. Tällä hetkellä luku on jo 92 prosenttia. Vielä muutama vuosi sitten kierrätettävää materiaalia oli käytössä 88 prosenttia.

Tuotanto

Tuotannon hukka pyritään pitämään mahdollisimman alhaisella tasolla.

Tavoite ja sen toteutuminen:

Asetetut tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Vuonna 2019 asetettu tavoite alitettiin 36 %:lla.