Sijoittajat

Markkina

Biohit toimii kasvavalla diagnostisten testien toimialalla, ja Acetium®-tuotteita lukuun ottamatta se sijoittuu testauksen kokonaismarkkinassa maha-suolikanavan diagnostiikkamarkkinalle. Maha-suolikanavan maailmanlaajuisen diagnostiikkamarkkinan koko vuonna 2021 oli 4,6 miljardia dollaria, ja sen arvioidaan kasvavan 4,6 prosentin vuotuista vauhtia (CAGR) vuoteen 2030 saakka. Ruoansulatuskanavan sairaudet ovat kasvava maailmanlaajuinen ilmiö, johon liittyy lääketieteellisiä, eettisiä ja taloudellisia ongelmia, ja ne ovat maailmanlaajuisesti yleisin syy hoitoon hakeutumiselle tai hoidon puutteesta johtuviin ongelmiin.

Biohiin kohdemarkkina on melko riippumaton makrotalouden sykleistä, ja sille ominaista on defensiivisyys; tietyn testin saavuttaessa vahvan aseman käyttäjäkunnassa, sen käyttö tyypillisesti jatkuu pitkään. Tässä muutosnopeudeltaan suhteellisen hitaassa markkinassa tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus ovat keskeisiä kilpailutekijöitä.

Biohit toimii maailmanlaajuisesti, mutta valtaosa liikevaihdosta syntyy Euroopasta (pl. Suomi) ja Aasiasta, jossa yhtiön keskeisin markkina on Kiina. Biohitin tuotteiden myynti tapahtuu tytäryhtiöiden sekä maailmanlaajuisen jakelijaverkoston kautta.

Markkinoiden kasvuajurit

Diagnostisten testien toimialan taustalla on vahvat rakenteelliset kasvuajurit. Biohitin tuotteiden kysyntää tukevat globaalit megatrendit, joista Biohitin liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä ovat väestörakenteen ikääntyminen sekä terveydenhuollon kustannusten nousu.

Väestön elinajanodotteen kasvu on globaali ilmiö, mikä johtaa ikääntymiseen liittyvien hoitotoimenpiteiden määrän kasvuun. Väestön ikääntyessä globaalin maha- ja suolikanavan diagnostiikan sekä terveydenhuollon tarpeet kasvavat, mikä vaatii uusia kustannustehokkaita hoitomuotoja ja tukee Biohitille relevantin markkinan kasvua.

Biohitin markkinoiden kokonaiskasvun ajurina toimii mahasyövän ja tulehdusten yleistyminen Potilasmäärien kasvu lisää terveydenhuollon kustannuspainetta, ja terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä vastaamaan hoidon kasvavaan kysyntään, jolloin kliinisen laboratorion ulkopuolella toteutettavan diagnostiikan odotetaan yleistyvän.

Lisäksi tupakoinnin aiheuttamat lukuisat terveyshaitat ovat yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden syy länsimaissa.

Maantieteellinen fokus

Päämarkkina-alueitamme ovat Eurooppa, Iso-Britannia, Kiina ja Lähi-Itä. Noin 98 prosenttia Biohitin liikevaihdosta tulee viennistä, ja tärkein yksittäinen maa on Kiina.

Myyntimme perustuu jakelijoiden käyttöön ja tuotteiden lisensointiin, ja tavoitteemme on kasvaa laajentamalla ydintuotteiden jakeluverkostoa. Rakennamme sitoutunutta ja keskittynyttä jakelija- ja partneriverkostoa. Uusia diagnostisten tuotteiden jakelijasopimuksia tavoittelemme erityisesti gastroenterologiaan eli vatsaelinsairauksiin erikoistuneiden jakelijoiden kanssa.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2023

Strategia

Tutustu strategiaamme

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme