Sijoittajat

Strategian tavoitteena vahva ja kannattava kasvu

Biohitin strategian tavoitteena on vahva ja kannattava kasvu, joka perustuu markkinoiden mahdollistamaan orgaaniseen kasvuun ja tarkkaan harkittuihin yritysostoihin. Biohit on aktiivisilla kehitystoimilla kääntänyt toimintansa kannattavaan kasvuun viime vuosien aikana.

Biohit – Innovating for Health

Biohit edistää ihmisten terveyttä innovatiivisilla tuotteillaan. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu ruoansulatuskanavan sairauksiin liittyviä diagnostiikkatuotteita sekä karsinogenistä asetaldehydiä sitovia tuotteita. Tuotteilla on globaalit ja kasvavat markkinat, ja yhtiön tuotannosta menee vientiin noin 98 prosenttia. Merkittävin potentiaali on mahalaukun terveyden testaamiseen käytettävällä GastroPanel®-tuotesarjalla. Väestön ikääntyminen, terveydenhuollon resurssien niukkuus ja samaan aikaan tapahtuva ruoansulatuskanavan sairauksien yleistyminen edellyttävät entistä kustannustehokkaampaa ja vaivattomampaa sairauksien diagnosointia ja syöpäriskien seulontaa. Biohitin innovaatiot vastaavat näihin haasteisiin.

Taloudelliset tavoitteet

Biohitin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2028:

Kasvu

Liikevaihdon 15–20 %:n vuotuinen kasvu

Kannattavuus

Liikevoitto (EBIT) vähintään 10 % liikevaihdosta

Strategian painopistealueet ja toimenpiteet

Ruoansulatuskanavan asiantuntija

Innovaatioperinnön jatkaminen ja kilpailuedun vahvistaminen kehittämällä liiketoimintaa ja panostamalla tuotekehitystoimintaan terveysteknologian lainalaisuudet halliten. Yhteistyön vahvistaminen teollisuuden, tutkimuslaitosten, yliopistojen, sairaaloiden ja laboratorioiden kanssa.

Markkinoiden laajentaminen

Läsnäolo kaikilla relevanteilla markkinoilla joko omien tytäryhtiöiden tai paikallisten edustajien kautta. Jakelijaverkoston ja digitaalisten kanavien korkean laadun varmistaminen.

Tuotevalikoiman täydentäminen

Dynaaminen tuotevalikoiman muokkaaminen asiakastarpeiden mukaan.

Aktiivinen myynti

Asiakasymmärryksen vahvistaminen ja asiakkaiden tarpeiden parempi tunnistaminen sekä räätälöityjen lisäarvoa tuovien ratkaisujen tarjoaminen. Systemaattinen tilaus-toimitusketju.

Osaajia ja sijoittajia houkutteleva yritys

Kannattavasti kasvavan terveysteknologiayhtiön maineen vahvistaminen aktiivisella IR-politiikalla ja uusille osaajille erinomaisten kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme