Sijoittajat

Avainluvut

2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 10,1 7,1 9,4 11,0 13,1
Käyttökate, MEUR 0,6 -1,2 0,5 1,6 2,2
Operatiivinen käyttökate, MEUR 0,6 -1,2 0,5 1,8 2,4
Liikevoitto/ -tappio MEUR -1,4 -3,2 -1,5 1,1 1,8
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -1,2 -3,3 -1,3 0,9 2,2
Katsauskauden voitto/tappio MEUR -1,2 -3,3 -1,5 0,6 1,9
Henkilöstö keskimäärin 46 45 44 45 44
Henkilöstö kauden lopussa 46 46 41 45 46
Omavaraisuusaste % 83,9 80,8 76,3 68,3 73,0
Tulos / Osake EUR, Laimentamaton -0,09 -0,22 -0,10 0,04 0,12
Tulos / Osake EUR, Laimennettu -0,09 -0,22 -0,10 0,04 0,12
Oma pääoma / Osake, EUR 0,97 0,58 0,49 0,50 0,62