Hallinnointi

Konsernin johtoryhmä

Biohit Oyj:n juoksevaa hallintoa hoitaa yhtiön toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus ja hän toimii samalla myös konsernijohtajana. Toimitusjohtaja huolehtii myös yhtiän kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Biohitin johtoryhmä keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen sekä konsernin hallinnollisiin asioihin. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin liiketoimintojen suunnittelussa, valvonnassa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi emoyhtiön eri toimintayksikköjen johtajat. Yhtiön johtoryhmässä on edustettuna henkilöt seuraavilta vastuualueilta: myynti- ja markkinointi, tuotehallinta, operatiiviset toiminnot, laatu ja viestintä sekä talous, ICT ja henkilöstöhallinto. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet nimittää ja heidän palvelussuhteensa ehdot vahvistaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu ohjeellisesti joka toinen viikko.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistustiedot löytyvät sivulta Johdon omistukset.

Johtoryhmän jäsenet

Jussi Hahtela, s. 1973

YTM
Toimitusjohtaja
Biohit Oyj:n palveluksessa vuodesta 2021, johtoryhmän jäsen vuodesta 2021, toimitusjohtaja vuodesta 2022

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Päästrategi, Head of FX/MM Sales Finland, Nordea Markets

Daniela Söderström, s. 1987

DI
Laatu- ja rekisteröintijohtaja
Biohit Oyj:n palveluksessa vuodesta 2014, johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Työskennellyt Biohit Oyj:ssä laatujärjestelmien parissa vuodesta 2014

Jussi Sorvo, s. 1990

KTM
Talous, ICT, HR
Biohit Oyj:n palveluksessa vuodesta 2021, johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Tilintarkastaja, PwC

Graham Johnson

Biolääketieteen kandidaatti

Biohit Oyj:n palveluksessa vuodesta 2002, johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus

 • Biohit Oyj:n Ison-Britannian tytäryhtiössä eri rooleissa vuodesta 2002, ja vuosina 2011-2023 tytäryhtiön toimitusjohtaja. Vuodesta 2023 Biohit Oyj:n globaalista myynnistä ja markkinoinnista vastaa johtaja.

Ilari Patrakka, s. 1980

KTM
Myynti- ja markkinointijohtaja
Biohit Oyj:n palveluksessa vuodesta 2012, johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Jälleenmyyntikanavapäällikkö Marioff Corporation Oy:ssä
 • Markkinointi- ja vientipäällikkö Gasmet Technologies Oy:ssä
 • Myyntipäällikkö Gasmet Technologies (Asia) Ltd

Suvi Elomaa, s.1985

Bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK)
Tuotantojohtaja
Biohit Oyj:n palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2013

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Projekti-insinööri Turun yliopiston Biolääketieteen laitoksen fysiologian osastolla

Panu Hendolin, s. 1971

Molekyylilääketieteen tohtori
Tuotekehitysjohtaja
Biohit Oyj:n palveluksessa vuodesta 2007, johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Biohit Oyj:n palveluksessa tuotekehitys- ja tuotantojohtajana vuosina 2007-2008 ja 2014-2017 ja helmikuusta joulukuuhun 2022 tuotehallintajohtajana

 • Tuotantojohtaja United Medix Laboratories Oy:ssä

 • Teknologiajohtajana Sulapac Oy:ssä