Hallinnointi

Tilintarkastus

Biohitin lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Biohitin yhtiöjärjestyksen mukaan Biohitillä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä, toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja vuonna 2024

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.